ورود | ثبت نام
سبد خرید تماس با ما
logo
صفحه اصلی گوشی موبایل

شیائومی 12 پرو

دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت

26,100,000 تومان
مورد علاقه

شیائومی رد می 10

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

4,620,000 تومان
مورد علاقه

شیائومی رد می 10

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64گیگابایت

4,050,000 تومان
مورد علاقه

شیائومی رد می نوت 10 پرو

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

6,630,000 تومان
مورد علاقه

شیائومی رد می نوت 10 فایوجی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت رم6

5,200,000 تومان
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت11پرو 5جی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد نوت 11

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می نوت 11 اس 5 جی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ایکس 4 پرو 5جی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد نوت 11 اس

دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 11 پرو 4جی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی 11 لایت 5جی ان ایی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ام 4 پرو 5جی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ایکس 3 جی تی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 256گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ایکس 3 جی تی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو سی 31

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 9 آی اسپورت

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی 11 تی پرو 5جی

256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی 11 تی 5جی

128GB And 8GB RAM

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 11 تی 5جی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 11 تی پرو 5جی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 256گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 10 پرایم

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 10 تی پرو فایوجی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می نوت 9 تی

128 گیگابایت - رم 4 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می 9 تی

ظرفیت 128 گیگابایت - رم 4 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می 9 تی

ظرفیت64 گیگابایت - رم 4 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می نوت 8 (2021)

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ام 3 پرو 5جی

دو سیم‌ کارت ظرفیت64گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ام 3 پرو 5جی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ام 4 پرو

128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 11 لایت فایو جی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 11 آی فایوجی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو اف 3 فایوجی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 256گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ایکس 3 پرو

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6گیگابایت رم

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو اف 3 فایوجی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ایکس 3 پرو

دو سیم‌ کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد نوت 10

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 10 پرومکس

دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگ

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می نوت 10 اس

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ام 3

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ام 3

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو سی3

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو سی3

دو سیم‌ کارت ظرفیت 32گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ایکس 3

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکو ایکس 3

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می 9 سی ان اف سی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می 9 سی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد نوت 9

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگ

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد نوت 9

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64 گیگ

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد نوت 9

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64 گیگ رام 3 گیگ

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می نوت 10 لایت

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می نوت 10 لایت

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می نوت 9 اس

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می نوت 9 پرو

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگ

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می آ 3

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می آ 3

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می نوت 8 پرو

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می نوت 8 پرو

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می نوت 8 تی

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می نت 10

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می 8

دو سیم‌ کارت ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی رد می 8 ای

دو سیم‌ کارت ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 9 لایت

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 9 تی پرو

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

می مکس 4 شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل AUX شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل شارژ سریع USB Type-C شیائومی ۱۲۰ سانتی متری

ناموجود
مورد علاقه

کابل میکرو یو اس بی zmi شیائومی ۳۰ سانت

ناموجود
مورد علاقه

کابل کنفی Type-C ZMI شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل میکرو یو اس بی zmi شیائومی ۱ متری

ناموجود
مورد علاقه

کابل شارژ و انتقال داده دو سر شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل کنفی Lightening ZMI شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

تبدیل USB-C به microUSB شیائومی مدل mi4c

ناموجود
مورد علاقه

کابل شارژ سریع میکرو یو اس بی شیائومی ۱۲۰ سانتی متری

ناموجود
مورد علاقه

باتری قابل شارژ شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

باتری نیم قلمی آلکالاین شیائومی مدل ZI7 بسته ۱۰ عددی

ناموجود
مورد علاقه

کابل Lightening شیائومی ۱ متری

ناموجود
مورد علاقه

کابل میکرو USB شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل شارژ سریع Type C فلت شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل OTG شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

تبدیل تایپ سی به جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل HDMI شیائومی به طول ۱٫۵ متر

ناموجود
مورد علاقه

کابل دوسر Type-C شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل شارژر میکرو USB با USB دوگانه ZMI شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل Type-C شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل دوگانه میکرو USB و لایتنینگ ZMI شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل تایپ سی zmi شیائومی ۱ متری

ناموجود
مورد علاقه

کابل اپل ZMI شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

کابل شارژ سریع میکرو یو اس بی شیائومی ۲۰ سانتی متری

ناموجود
مورد علاقه

باتری قلمی آلکالاین شیائومی مدل ZI5 بسته ۱۰ عددی

ناموجود
مورد علاقه

کابل شارژ و انتقال داده سه سر شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

شارژر وایرلس ماشین شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

شارژر فندکی و پخش کننده بلوتوث شیائومی مدل RoidMi 2s

ناموجود
مورد علاقه

شارژر فندکی فست شارژ نسل ۳ شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

شارژر فندکی و پخش کننده بلوتوث شیائومی مدل RoidMi

ناموجود
مورد علاقه

شارژر فندکی فست شارژ zmi شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

شارژر فندکی و پخش کننده بلوتوث شیائومی مدل RoidMi 3s

ناموجود
مورد علاقه

دو راهی شارژر فندکی رویدمی شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

شارژر فندکی فست شارژ ۱۸ وات شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

مبدل برق ماشین شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

شارژر فندکی دو پورت شیائومی مدل Yi

ناموجود
مورد علاقه

شارژر فندکی تک پورت شیائومی مدل Yi

ناموجود
مورد علاقه

شارژر فندکی شیائومی

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 9 تی

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 9 تی

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی کی 20 پرو

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی کی 20

دو سیم کارت - 256 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 9 اس ای

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکوفن اف 1

دو سیم کارت - 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 9 اس ای

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی پوکوفن اف 1

دو سیم کارت - 64گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 9 اکسپلورر

دو سیم کارت - 256 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 9

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 9

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 7

دو سیم کارت - 32گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 7

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 7

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می میکس3 5جی

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 7

دو سیم کارت - 32 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی گو

دو سیم کارت - 8 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 7

دو سیم کارت - 16 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 7

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی بلک شارک هلو

دو سیم کارت - 256 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می نوت

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می مکس

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می پلی

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می ای 2

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می میکس

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می ای 2 لایت

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می ای 2

دو سیم کارت - 32 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می ای 2

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی بلک شارک 2

دو سیم کارت - 256 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 7 پرو

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 8

دو سیم‌ کارت ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 8

دو سیم‌ کارت ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 8

دو سیم کارت - 128گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 4 پرو

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می میکس 3

دو سیم کارت - 256 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 8 لایت

دو سیم کارت - 64گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 8

دو سیم کارت -64گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی بلک شارک

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می مکس 3

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می پد 4 پلاس

تک سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 6 ای

دو سیم کارت - 32 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 6 ای

دو سیم کارت - 16 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 6 پرو

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می میکس 2

دو سیم کارت - 256 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 5 ای

دو سیم کارت - 16 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 4 ای

دو سیم کارت - 16 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 4

دو سیم کارت - 16 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 4 ایکس

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 5 پرو

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 5 ای پرایم

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 5 پلاس

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 5 ای

دو سیم کارت - 16 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 5

دو سیم کارت - 32 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 6 پرو

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 6

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی نوت 5 ای آی

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی وای 1

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 3 اس پرایم

دو سیم کارت - 32 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی اس 2

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی 2

دو سیم کارت - 16 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می نوت 2

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می مکس 2

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می نوت 3

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می پد 4

تک سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 4 آی

دو سیم کارت - 32 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 5 اس پلاس

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 5

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 6

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 8 اس ای

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 8 اکسپلورر

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 8 پرو

دو سیم کارت -128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می 8 لایت

دو سیم کارت - 128 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می ای 1

دو سیم کارت - 32 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی می میکس 2 اس

دو سیم کارت - 64 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه

شیائومی ردمی وای 1 لایف

دو سیم کارت - 16 گیگابایت

ناموجود
مورد علاقه